SKatteregler

SKATTEREGLER
I utgangspunktet skal alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold, regnes som skattepliktig inntekt. Reglene gjelder både for gaver fra arbeidsgiver, og fra tredjeparter. Det finnes imidlertid enkelte unntak som det kan være verdt å vite om. Det kanskje mest praktiske er alminnelige gaver uten noen spesiell anledning, som for eksempel julegaver.

Regler for gaver i ansettelsesforhold
Så lenge verdien av gaven ikke overstiger kr 5000 per ansatt, per år, utløses ikke skatteplikt.

Det er i tillegg anledning til å gi gaver ved oppnådd tjenestetid i en bedrift, større jubileer, runde bursdager, bryllup og lignende anledninger:

Ved ansettelse i bedriften i minst 20 år, og deretter hvert tiende år, kan det gis gave til en verdi inntil kr 8000.

Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25, kan det gis gave til en verdi inntil kr 4000.

Samme beløpsgrense, kr 4000, gjelder ved bryllup, dersom den ansatte går av med pensjon, slutter i bedriften etter minst 10 år, eller fødselsdag hvor den ansatte fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år. Merk at den ikke gjelder ved 30 eller 40 år. Det betyr at for runde dager utover de som er nevnt, gjelder den alminnelige gavegrensen på kr 5000.

I følge skatteetaten vil oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi ikke anses som skattepliktig inntekt. Eksempler på det er blomster, konfekt og en rimelig vinflaske. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

Merk at skattefrie gaver ikke kan være kontanter, men det er anledning til å gi gavekort så lenge de ikke kan veksles inn i penger.

Beløpene over er inkludert mva.