GDPR

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) er en ny personvernforordning i EU som trer i kraft den 25. mai 2018. I den forbindelse vil Mint Branding (heretter kalt Mint) presisere hvordan vi som selskap behandler personopplysninger.

Ansvarlig
Mint Branding AS, Sandviksveien 147, 1347 Sandvika, org nr 998870399 er ansvarlig for de personopplysningene som innhentes og behandles.

Hva brukes opplysningene til?
De opplysningene som innhentes brukes for å gjennomføre den leveransen Mint og kunden er blitt enige om. Navn, telefonnummer, e-postadresser, webadresser, samt leverings- og postadresser er opplysninger Mint samler i sitt kunderegister. I kunderegisteret registreres organisasjonsnummer, men aldri personnummer (med mindre kundens firma er et enkeltmannsforetak). Opplysninger brukes også til å muliggjøre generell formidling av informasjon, som utsending av kataloger og/eller prislister, nyhetsbrev, kampanjer og annen relevant informasjon via e-post eller post. Kunden har alltid muligheten til å takke nei til eller avregistrere seg fra denne informasjonen via link nederst i alle e-poster.

Opplysninger som deles med tredjepart
Mint bruker eksterne tredjeparter når det gjelder tjenester som forretningssystem, e-handelsplattform, e-post og sikkerhetskopier i en nettsky. Før opplysninger eller informasjon deles med tredjepart, påser Mint via skriftlig dokumentasjon fra den berørte parten at lovgivningen, i dette tilfellet, GDPR etterfølges. For eksisterende kunder anses dette som godkjent dersom Mint ikke får tilbakemelding på dette brev om annet.

Lagring og lagringstid
Mint lagrer opplysningene dine så lenge de er nødvendige for å oppfylle de formålene opplysningene fra begynnelsen var tiltenkt for. Opplysningene kan også lagres i den perioden som er pålagt ved gjeldende lov. Mint har løpende rutiner for og vil også påse at vi ikke lagrer unødvendige opplysninger, og vi minimerer lagringstiden i så stor utstrekning som mulig. Opplysninger som har vært inaktive i en lengre periode vil bli slettet. Vi er imidlertid pålagt å lagre bestillinger og transaksjonshistorikk i forretningssystemet vårt av lover og regler for bokføring.

Informasjon som samles inn etter samtykke
Når vi samler inn informasjon eller opplysninger til et annet formål enn de som er nevnt i denne policyen eller ikke omfattes av en annen lov, for eksempel kundeundersøkelser, vil Mint gi deg informasjon om dette og også gi deg muligheten til å aktivt samtykke i dette. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, og da slettes informasjonen omgående. I personopplysningene dine hos Mint behandles kun den informasjonen og de opplysningene som trengs av de personene som trenger den for å kunne gi deg den beste servicen og gjennomføre det som er avtalt og forventes av oss som leverandør. Ved mistanke om lovbrudd eller inntrengning vil vi omgående kontakte den norske datainspeksjons tilsynsmyndighet som er ansvarlig for å iverksette de tiltakene loven krever.

Cookies
Vår hjemmeside bruker standard Cookies, men ingen av disse som genereres av vårt system inneholder personlig informasjon, og har dermed ingen formål for GDPR.